Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη. Βαλκανικό μέγαρο, κτήριο Αριστοτέλης, 4ος όροφος

   
     Tηλ : 2310 543 805 Fax : 2310 501 804
Tap To Call

ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

50X50_kapasouris_el(B)Στις 31 Μαϊου του 2012 η SUN WIND  ολοκλήρωσε  την κατασκευή  νέας  οικιακής  φωτοβολταϊκής  στέγης   ισχύος 9.80 kWp, σε φωτοβολταϊκή ΟΙΚΙΑΚΗ στέγη στη θέση «ΚΡΟΚΕΕΣ» του δήμου Κροκεών, του Νομού Λακωνίας στολίδι για τον νομό, ιδιοκτησίας του κυρίου ΚΑΠΑΣΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΝ. Η εταιρεία μας εφάρμοσε τις ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες διαδικασίες που διαθέτει σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου. pinakas kapasuris