Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη. Βαλκανικό μέγαρο, κτήριο Αριστοτέλης, 4ος όροφος

   
     Tηλ : 2310 543 805 Fax : 2310 501 804
Tap To Call

Διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ   arrow

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1

Επικοινωνεί με την εταιρία μας και μας αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ

ΒΗΜΑ 2

Ο επιθεωρητής της εταιρίας μας ενημερώνει τον ιδιοκτήτη  για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου ως κατασκευασθέντος, σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.).
ΒΗΜΑ 3

Ο ιδιοκτήτης εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή του κτιρίου η του τμήματος κτιρίου

ΒΗΜΑ 4

Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α.
Με την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.