Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη. Βαλκανικό μέγαρο, κτήριο Αριστοτέλης, 4ος όροφος

   
     Tηλ : 2310 543 805 Fax : 2310 501 804
Tap To Call

Νεο πρόγραμμα “εξ οικονομώ κατ’ οίκον”   arrow

Στην τελική ευθεία μπαίνει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον II» που προβλέπει την παροχή επιδοτήσεων αλλά και τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Tο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσιοποίησε την πρόσκληση που απευθύνεται προς το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων ύψους 68 εκατ. ευρώ, που του αντιστοιχούν για τη σύσταση του «Ταμείου Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον II». Το συνολικό ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών ανέρχεται στα 391 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον II» στοχεύει στη στήριξη των νοικοκυριών της χώρας στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις οικίες τους, συμβάλλοντας, έτσι, τόσο στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων της χώρας, αλλά και στη μείωση κόστους που βαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η δράση «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον II» θα υποστηρίξει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους τns μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς και πολυκατοικίες για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

Οι κατηγορίες δικαιούχων ορίζονται με κριτήρια το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης θα είναι κλιμακούμενο και θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Φυσικά θα υπάρχει μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης. Έτσι οι ωφελούμενοι: θα μπορούν να υλοποιούν τις παρεμβάσεις τους με χαμηλότοκα δάνεια λόγω της επιδότησης επιτοκίου του δανείου τους και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα λαμβάνουν επιχορήγηση που θα καλύπτει σημαντικό μέρος της επένδυσής τους.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα αφορούν:

 1. Κέλυφος κτιρίου: θερμομόνωση, συστήματα σκίασης, κουφώματα και υαλοπίνακες.
 2. Ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία: κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ατομικά συστήματα θέρμανσης, αντλίες θερμότητας, συστήματα αυτοματισμών, φωτοβολταϊκά συστήματα και ηλιοθερμικά συστήματα.

Τα βασικά βήματα υλοποιησης του προγράμματος είναι :

 1. Ενημέρωση για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφω-να με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.
 2. Προέγκριση δανείου από υποκατάστημα συνεργαζόμενης τράπεζας.
 3. Έκδοση Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από επιθεωρητή για την πιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών της οικίας.
 4. Συγκέντρωση προσφορών των υπό υλοποίηση παρεμβάσεων για τον καθορισμό του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 5. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 6. Υπαγωγή στο πρόγραμμα.
 7. Υπογραφή δανειακής Σύμβασης.
 8. Υλοποίηση Παρεμβάσεων.
 9. Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
 10. Προσκόμιση δικαιολογητικών.

Η υποβολή αιτήσεων και η ένταξη στο πρόγραμμα θα αποτελεί συνεχή διαδικασία, έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.