Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη. Βαλκανικό μέγαρο, κτήριο Αριστοτέλης, 4ος όροφος

   
     Tηλ : 2310 543 805 Fax : 2310 501 804
Tap To Call

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα   arrow

Στην SUN SOLAR WIND θα βρείτε όλες τις κατηγορίες των διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων

  • Φωτοβολταϊκά πάρκα:

Πρόκειται για  σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 1 kW και πάνω που εγκαθίστανται σε αγροτεμάχια και διοχετεύουν την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στο Δίκτυο με εικοσαετή σύμβαση.

 

 

  • Βιομηχανικές στέγες

Πρόκειται για συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 1 kW και πάνω που εγκαθίστανται σε στέγες βιομηχανικών κτιρίων και διοχετεύουν την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στο Δίκτυο με εικοσαετή σύμβαση.

 

 

 

  • Οικιακές στέγες:

Πρόκειται για συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 kW που εγκαθίστανται σε στέγες ιδιόκτητων κατοικιών και ιδιόκτητων επαγγελματικών κτιρίων (μόνο για πολύ μικρές επιχειρήσεις) και διοχετεύουν την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στο Δίκτυο με εικοσιπενταετή σύμβαση.