Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη. Βαλκανικό μέγαρο, κτήριο Αριστοτέλης, 4ος όροφος

   
     Tηλ : 2310 543 805 Fax : 2310 501 804
Tap To Call

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ   arrow

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ( 1η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ )

 2. ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Η’ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

 4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ

 6. ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 7. ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ( Ε1)

 8. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 9. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε9

 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

 11. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ε2 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ