Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη. Βαλκανικό μέγαρο, κτήριο Αριστοτέλης, 4ος όροφος

   
     Tηλ : 2310 543 805 Fax : 2310 501 804
Tap To Call

Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων και επιδοτούμενων προγραμμάτων   arrow

Η εταιρία μας μπορεί και αναλαμβάνει :

  •      Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα  προγράμματα ( ΕΣΠΑ, νέος επενδυτικός νόμος, νέο πρόγραμμα εξ οικονομώ κατ οίκον )
  •       Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
  •       Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης

 

  •       Διαχείριση της διαδικασίας εξέλιξης των επενδυτικών σχεδίων και των επιδοτούμενων προγραμμάτων