Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη. Βαλκανικό μέγαρο, κτήριο Αριστοτέλης, 4ος όροφος

   
     Tηλ : 2310 543 805 Fax : 2310 501 804
Tap To Call

Replacement of home frames and installing of shading systems   arrow

Αποτέλεσμα εικόνας για Αντικατάσταση κουφωματων

 

Doors are known to be openings in a structure, ie windows and doors, and offer multiple benefits to the construction.

The intervention concerns mainly but not exclusively heat-insulated / thermo-interrupted frames with double glazing (aluminum, wood, synthetic pvc frames etc.). It is also possible to change the glass pane only if an energy upgrade is achieved. It is also eligible to replace a front door in a detached house and staircase and lighthouse frames in a block of flats. However, “openings” are not included inside or outside the building (eg apartment door). This category also includes the installation of external shades and movable guard covers in the openings (shutters, shutters)