Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη. Βαλκανικό μέγαρο, κτήριο Αριστοτέλης, 4ος όροφος

   
     Tηλ : 2310 543 805 Fax : 2310 501 804
Tap To Call

National Strategic Reference Framework 2014-2020   arrow

What is;
The NSRF is the country’s development framework based on European Union resources where the total resources to be allocated for 2014-2020 are in the order of 20.5 billion euros.

 

 

 

Progress of the Program
So far, the percentage of implemented NSRF programs has been steadily rising. There is a need to speed up procedures and actions so that NSRF programs receive higher absorption.

Duration & Prospects
Initially, the program runs from 2014 to 2020. Given the delays, it is almost certain that the programs will run until 2021-2022.